Kjo është monedha kurioze dy euroshe, e cila mund të kovertohet pa problem me… 2000 euro

Ato nuk janë të zakonshme, por ndodhin. Gabimet me një monedhë ndodhin rrallë, por ato mund të sjellin përfitime të mëdha për njerëzit që i zotërojnë paratë.

Kështu ndodh me një monedhë dy euro që Banka Qendrore e Lituanisë lëshoi në vitin 2021 dhe për të cilën mund t’i paguajë 2000 euro pronarit të saj.

Ky është një gabim në tekstin që shoqëron monedhën, që synon të nderojë Rezervatin e Biosferës Zuvintas. Fraza e saktë duhet të jetë “Laisvé, Vienybé, Gerové” (liri, unitet dhe mirëqenie), por disa nga monedhat që u hodhën në qarkullim kishin të gdhendur frazën “Dievs, sveti, latviju” (Zoti e bekoftë Lituaninë). Ky është një gabim i konfirmuar nga portali “Coin Collector”.

Në faqen e mësipërme specifikohet se bëhet fjalë për një grumbull prej 500 monedhash dy euro, nga 500 mijë të prera. Tregu i numizmatikës, pra grumbullimi i këtij lloji objekti, jepte një vlerë të përafërt prej 2000 eurosh, që mund të jetë lehtësim i madh ekonomik për dorëzimin e një monedhe të vetme dy euro.

Megjithatë, nga “Coin Collector” sqarojnë se vlera e përmendur bazohet në çmimin e vendosur nga ata që i kanë nxjerrë në shitje dhe jo nga blerësit. Domethënë, ata që mbledhin këto monedha nuk janë personat që i kanë ofruar 2000 euro.

Prandaj, është një llogaritje e përafërt, megjithëse vlerat e disa monedhave dhe kartëmonedhave janë befasuese për shkak të një gabimi të thjeshtë prodhimi.

Nuk do të dëmtonte të rishikonim portofolet tona, pasi mund të gjendeshim përpara një fakti që mund të na ndihmojë të kursejmë më shumë se një vështirësi ekonomike.

Qarkullimi i monedhave dhe kartëmonedhave në të gjithë zonën e euros mund të ketë sjellë më shumë se një nga këto pjesë të vlefshme.

TE TJERA