Do të qëndroni në hotel për pushime, kontrolloni patjetër këtë detaj në dhomë se mund të jeni në rrezik

Tani është koha e pushimeve verore, dhe shumë prej nesh zgjedhin hotelet për t’u akomoduar gjatë ditëve të pushimit. Siguria e hotelit është prioritet i të gjithë turistëve sa i përket sendeve të tyre personale.

Sapo shkoni në hotel, duhet të keni parasysh se ekziston një pjesë e dhomës, e cila gjithmonë duhet të kontrollohet kur futeni në hotel. Syri magjik shpeshherë shfrytëzohet nga mysafirët për të parë kush është jashtë dhome. Por, ai mund të përdoret edhe nga ata jashtë për të parë dhe incizuar se kush është brenda.

Nëse e vëreni se në dhomën tuaj syri magjik i derës është i dëmtuar apo është “i çuditshëm”, menjëherë kërkoni t’jua ndryshojnë dhomën. Kjo për shkak se në syrin magjik të derës së dhomës suaj, mund të ketë ndonjë kamerë të fshehur brenda e cila e incizon pjesën e brendshme të dhomës.

Vlen të përmendet se ka shumë raste të ngjashme, ku keqdashësit i incizojnë njerëzit brenda dhomave të tyre të hotelit dhe pastaj publikojnë video të tyre në internet të zhveshur.

TE TJERA