Si të zbuloni gjininë e fëmijës që prisni pa ndihmën e mjekut

134

Një ndër mitet më të përhapura i cili ka të bëjë me shtatzëninë është që të përzjerat e mëngjesit mund të paralajmërojë nënat e ardhshme për gjininë e fëmijës. Rezulton që ai mit mund të jetë i vërtetë.

 

•Shtatzënat të cilat kanë probleme intensiv të stomakut në mëngjes mund të lindin vajza. Një hulumtim i ri ka treguar që shtatzënat të cilat vuajnë nga të përzjerja më ekstrem të mëngjesit shpesh lindin vajza.

 

Në një të tretën e rasteve ndodh që forma ekstreme e të përzjerjt të mëngjesit të përfundojë me abort. Hulumtuesit thonë që vajzat në stomak kanë më shumë shanse se sa djemtë të mbijetojnë hiperemezën e shtatzënisë.

 

Profesoresha Lena Edlund, nga Universiteti i Kolumbisë, thotë që 56 % të rasteve kur shtatzënat kanë të përzjera ekstrem në mëngjes lindin vajza.