Kjo është mosha kur meshkujt dhe femrat priren të tradhëtojnë

311

Tradhëti fizike, tradhëti mendore, sido që ta emëroni ajo mbetet tradhëti ! Mund të falet, mund të prishë lidhje, ende mbetet një akt i shëmtuar.

Rreth 60 përqind e meshkujve dhe mbi 45 për qind e grave arrijnë të trashëtojnë në një pikë. Arsyet pse njerëzit largohen nga partnerët e tyre janë të ndryshme:

disa thjesht e gëzojnë aktin e mashtrimit; të tjerë thonë se ndjehen të mërzitur me martesat e tyre, apo ba shkëshortët e tyre.

Si pas një studimi nga Universiteti i Neë Hampshire në Angli meshkujt pri ren të tradhë tojnë rreth 7% më shumë se sa femrat .

Kjo sipas studiesve se raporti pasojë-përfitim është i ndryshëm për femrat e meshkujt. Për meshkujt, mosha 55 është moment kur ata priren drejt tradhëtisë, ndërsa për femrat është rreth një dekadë më hemrët.

Sipas një studimi të pu blikuar një në 5 amerikanë tradhëtojnë. Megjithatë nëse një mas mhkull a femër ndihet i plotësuar nuk keni pse i druheni tradhëtisë.