Më në fund një lajm i mirë për të gjithë personat që e kanë kaluar kovidin : Në 7 muajt e ardhshëm studimi thotë që…

287

Njerëzit që kanë kaluar kovidin kan 91 përqind mundesi te infektohen në shtatë muajt e ardhshëm, sipas një studimi të botuar në Fakultetin e Mjekësisë në Graz, botuar në Gazetën Evropiane të Hetimit Klinik.

- PUBLICITET -

Ky nivel i imunitetit është vetëm pak më i ulët se ai i siguruar nga va ksina, e cila është gjetur të jetë 95 përqind efektive.

Studimi shqyrtoi se si njerëzit që ishin inf ektuar në valën e parë të inf eksionit, nga shkurti në prill, kaluan në valën e dytë nga shtatori në nëntor. Krahasuar me pjesën tjetër të popullsisë në Austri, ata kishin rezistencë dukshëm më të fortë ndaj kovidit.

“Këto të dhëna tregojnë se imuniteti ndaj tij po rritet në popullatën austriake, megjithëse nuk e dimë akoma në çfarë mase ky imunitet vlen edhe për vi. ruse te tjera apo sa kohë dhe në çfarë mase mbrojtja ndaj ri-inf ektimit zgjat më shumë”, tha Franz Allerberger i Agjencisë Austriake për Shëndetin dhe Sigurinë e Ushqimit.

Nevojiten vlerësime të mëtejshme për periudha më të gjata kohore dhe analiza e të dhënave nga vendet e tjera.

Rezultatet janë të ngjashme me ato të marra nga punonjësit shëndetësorë britanikë, të me koronavirus kishin antitrupa në trupat e tyre gjashtë muaj pas inf ektimit. Të dhënat nga shkurti i bazës së të dhënave më të mëdha biomjekësore të Britanisë,

UK Biobank, tregojnë antitrupa në 88 përqind të pjesëmarrësve të anketuar pas gjashtë muajsh. Pas tre muajsh, përqindja është 99 përqind ndaj ruani distancimin social dhe tregohuni vigjilent.

- PUBLICITET -