Nishanet në këto pesë pjesë të trupit kanë domethënie të veçantë

136

Disa prej nishanëve janë më të mëdha, disa më të vogla dhe gjenden në pjesë të ndryshme të trupit, por pozita e tyre ka një domethënie të veçantë.

P.sh, disa prej tyre lidhen me pasurinë e personit, gjersa disa tjera me familjen dhe shëndetin.

Nishani mes vetullave

Nishani në këtë zonë lidhet me zhvillimin e karrierës. Kjo do të thotë se së shpejti do të ketë ngritje në detyrë, rritje e rrogës ose diçka e ngjashme.

Nishani mes syrit dhe vetullave

Nishanet në këtë zonë kanë të bëjnë me shtëpinë. Nëse keni nishan në këtë zonë, po ashtu nënkupton se jeni person i cili adaptohet lehtë Ndër të tjera, ju jeni i mirë me njerëzit dhe supozoni të merrni një pozitë lideri.

Nishani në mollëz

Kjo do të thotë se do të keni një pozitë të fuqishme në punën tuaj dhe pasuria juaj do të rritet.

Nishani sipër buzëve

Nishani sipër buzës do të thotë se jeni të interesuar në ushqim dhe gardërobë. Keni aftësi të mira shoqërore dhe jeni i famshëm mes shoqërisë.

Nishani në këmbë

Nishani në këmbët tuaja do të thotë se preferoni të udhëtoni shpesh.