Pamje te renda! Shkojne te luten ne varrin e gjyshes ne Korce, por ne varrin e saj gjejne dike qe nuk ua merr mendja

221

Një rast i denjë për filmat ‘fic tion’ është den.oncuar mbrëmjen e dje shme në TVklan.

“Stop” është nda lur në fshatin Drenovë të Korçës për një de.noncim të shtetasit Piro Murcka.

Ai tregon, se në 4 Shtator 2019 konstatoi se në va.rrin e stërg jyshes, ku e nderonin prej 50 vjetësh, ishte va.rrosur një person tjetër, që kishte ndë.rruar je të në Qershor 2019. “Në datën 4 Shtator kemi ardhur në përvjetorin e Babait që bënte 13 vjet i nd arë nga je ta, afër va.rrit të ba bait është edhe va.rri i stërgjy shes. Gjetëm një tjetër të va.rr osur, që kishte dy muaj që kishte vde.kur”, thotë Murcka.

Ai shton se kishte aq shumë vite që stërgj yshja ishte va.rr osur aty, sa vetë nuk e mban mend, ndërsa në kryq me zi dallohen emrat. “Mund të ketë 50-60 vjet.”

Për ta zgjidhur këtë çështje, Pirro Murcka iu drejtua komunës, e më pas kishte takuar krye plakun. “Kryeplaku më tha se nuk di gjë për këtë rast.”

“Ky është va.rri ku ka qenë stërgjy shja jonë, këtu janë va.rr et e familjes sonë. Sa mbaj mend në jet ën time, kemi nde zur qirinj për va.rrin e stërgj yshes. Tani nuk e kam idenë se ç’bëhet, ia kanë ma rrë dhe ia kanë h edhur kockat a nuk e di.”

Gazetarja: Pra kësaj i thonë të mos të të lënë rehat as në atë botë?

Pirro Murcka: Ke të drejtë.

Lexo edhe:   PAS 12 VITESH ISH NXËNËSI SHQIPTAR I KËRKON SHKOLLËS 400 MIJË EURO DËMSHPËRBLIM