E gjeni dot numrin tjetër që vjen pas dhe pse?

A jeni ekspert në gjetjen e zgj idhjeve logjike? Le ta te stojmë trurin tuaj. Ky artikull do t’ju ndihmojë të sf idoni fëmijën brenda jush dhe të përmirësoni aft ësitë tuaja intelektuale.

Këtu është një seri numerike që ndjek rregulla të caktuara.

Cili numër është tjetër dhe pse?

Numri tjetër është 23. Gjëja këtu është, ne e rrisim shumën e numrave të mëparshëm me 1.

2 + 5 = 7; 7 + 1 = 8

5 + 8 = 13; 13 + 1 = 14

8 + 14 = 22; 22 + 1 = 23

/Ora News.tv/

TE TJERA