Një album me bukuritë e Kelmendit

415

Tamara është qendra e zonës së Kelmendit, e cila gjendet në vije të drejte 56.5 km larg detit Adriatik.

Relievi i përthyer, përgjithesisht me ulje nga veriu ne jug dhe nga lindja në perëndim, krijon përfytyrimin e nje zone të mbyllur, por luginat terthore dhe

qafat malore e lidhin natyrshem Këlmendin me fqinjet brenda dhe jashte vendit. Lugina e Cemit e lidh me

Podgoricën dhe me pjesë të tjera të Ultësires Shkodrane, ndërsa lugina e Vermoshit e lidh me Gucinë dhe me pjesë të tjera të Gadishullit të Ballkanit.

Nëper Cem e Vermosh ka kaluar një rruge e vjetër kafshësh që lidhte Podgoricën, me Medunin dhe Prizrenin. Tani rruga e makines lidh gjithe fshatrat e

Kelmendit me qendren e tij dhe kjo lidhet me Koplikun 41 km, me Shkodrën 58 km dhe me Podgoricën 52 km.