Vijëzimet e pëllëmbës së dorës lidhen me besime të ndryshme, por shkronja M duket se është ajo më e diskutuara.

Shumë njerëz i kanë dhënë kuptime të ndryshme këtij simboli, por njerëzit që pretendojnë se mund të lexojnë fatin tuaj vetëm duke parë dorën mund të na duken më të besueshmit. Dikush beson në astrologji, kush në letra e të tjerë besojnë se fatin e kanë në pëllëmbë të dorës.

Për ata që e kanë M-në në dorë besohet se janë njerëz të jashtëzakonshëm dhe shumë të telentuar. Janë sipërmarrës të zotë dhe punojnë mjaft mirë në grup.

Nëse pyetja juaj është : Po në lidhje më dashurinë? ja çfarë thuhet nëse partneri/ja jauj ka këtë shkronjë.

Janë njerëz besnikë të sinqertë dhe urrejnë gënjeshtrat. Nëse ju tradhëtoni me shumë mundësi ata do kuptjnë çdo shenjë të dyshimtë.

Janë njerëz të hapur ndaj ideve të reja dhe mund të përshtaten lehtësisht sipas situatës.

Njerëzit “M” sulmojnë në kohën e duhur, duke përdorur të gjitha mundësitë që kanë në dispozicion. Kjo është rruga e tyre drejt suksesit.