Disa thënie “kaposh”, që mbase do t’ju bëhen mësime jete!

519

1. Bota i përket njeriut të duruar.

2. Të gjitha problemet zgjidhen vetë.

3.Problemet ekst.reme shpesh kërkojnë zgjidhje ekst.reme

4. Miqtë nuk janë aq të rëndësishëm sa familja. Mos e ngatërro besnikërinë e miqësisë me lidhjen e gja.kut.

5. Problemi me miqtë është sinqeriteti i tyre. Ata do t’iu tradhtojnë nëse ti do ti lësh dhe pastaj do të thonë në fytyrë: “Është thjesht biznes, mos e merr personale”.

6. Një burrë që nuk shpenzon kohë me familjen e tij, nuk është burrë.

7.Edhe një mi mban tre shtigje gati.

8. Zoti do të mbrojë, por ti ruaju dhe vetë.

9. Mbrojtja më e mirë ndaj të pabesëve është tradhtia.

10.Një mijë arm.iq nuk janë mjaft, një arm.ik i vetëm është. Nuk ka asnjëherë ar.mik “të padëmshëm””

11. Nëse jeni duke kalëruar në një kalë të freskët dhe të shpejtë, mos ndalo, vrapo. Vrapo derisa të zgjasë.