Shkodra

722

Lexo edhe:   Shkodra, qyteti i bastion i qytet eri it shqiptarë