Unazë nga dheu, gjetur në Shkodër

577

Unaza nga materiali prej dheu e gjetur diku te Shkodra 6000vj.p.e.s. e cila mban Kodin për vendin që fshehet një Mister

Vendi është gjetur dhe është tek Prevala!