Ne, vëllezër, nuk kemi asgjë të përbashkët me Turqinë përveç fesë

(edhe këtë vetëm një pjesë nga ne),

e cila, përpara Atdheut, kombit dhe lirisë, amanetit të lënë nga gjyshërit për dashurinë kundrejt Atdheut dhe gjuhës,

nuk do të thotë asgjë.

Çerçiz Topulli