Ushtarët serbë të kapur robër luftë në Shkodër në vitin 1941 (Foto)

738

Më 6 prill 1941, forcat Gjermane, Italiane dhe Bullgare, sulmuan dhe pushtuan Jugosllavinë.

Lufta do mbaronte me datë 17 prill me dorëzimin e shpejtë të Jugosllavisë.

Italia kishte sulmuar Jugosllavinë nga të tre anët nga pjesa e Malit të Zi, Kosovës dhe Maqedonisë.
Më qindra ushtarë jugosllavë të dëshperuar iu dorëzuan intalianëve dhe pjesa më e madhe e tyre u sollën në Shqipëri.