Lëpusha, pamjet mahnitëse të fshatit turistik që shtrihet në dy anët e përroit Sheu

939

Janë pamje nga Lëpusha, fshati fantastik në Kelmend në Malësinë e Madhe. Ndahet në katër grupe shtëpish të shtrira në dy pellgje ujëmbledhëse të Vermoshit dhe Cemit, që e bën kaq fantastike pamjen e këtij fshati turistik.

Lëpusha është kthyer në destinacion shumë të preferuar për turistë vendas dhe të huaj.

LEPUSHE