Shumica e njerëzve së paku njëherë janë ballafaquar me problemin e dridhjes së qerpikut.

 

Ky fenomen njihet me emrin miokimi, dhe ndodh për shkak të tkurrjes spontane të muskujve të vegjël të vendosur në qerpikë.

 

Kjo ndodh për shkak të irritimit të mbaresave nervore, të cilat i irritojnë muskujt dhe më së shpeshti kalon vetvetiu pas një deri në tri javë.