Nëse jeni përdorues i rregullt i Facebook dhe ndjeni e shprehni dhem.bshurinë tuaj për gjërat që ju prekin në rrjetin social, mund të jeni vënë në “shënjestër” të hakerave.

Duke qenë se në raste të tilla, përdoruesit kanë tendencën që të shkruajnë “amin”, kjo gjë është përdorur nga “piratët” kibernetikë.

Askush nuk mund të shpëtohet me një “Like” ose me një koment “Amin”, por njerëzit vazhdojnë t’i bëjnë për të treguar mbështetjen e tyre.

Këto postime manipuluese janë të dizajnuara për t’i mashtruar ose shtyrë njerëzit për të bërë “like”, “share” ose komentuar.

Sipas, Bright Side, këto postime ose linqe shpërndajnë viruse të cilat mund të vjedhin të dhënat tuaja personale si adresa, data e lindjes dhe adresën e email-it.

Këto të dhëna mund të përdoren më pas për t’iu vjedhur llogarinë ose qëllime të tjera.