Dikush e sheh lepurin, dikush patën, e ka të tillë që i shohin të dy

Kryesisht shumica e vërejnë së pari patën, ndërsa rrallë lepurin. Më me rëndësi është se sa shpejt mund të lëvizni me shikim rreth këtyre dy vizioneve dhe më ç’lehtësi e bëni këtë.

Versioni më i hershëm i këtij vizatimi daton nga viti 1892 nga “Fliegende Blätter”, revistë satirike gjermane, e më vonë ka shërbyer si mjet për të përshkruar dy mënyrat e ndryshme të shikimit: shoh se/ shoh si.,

Në hulumtim është konstatuar se ata që lëvizin me lehtësi ndërmjet vizionit të lepurit e patës janë shumë më kreativë se ata të cilëve kjo gjë u shkakton mundim.

Sa me lehtësi po lëvizni ju?