Adoleshenca është dhe mosha më e prirur për të filluar duhanpirjen. Kjo për shkak se është dhe shoqëria që ndikon në lidhje me fillimin e hershëm të duhanit.

Popullariteti i konsumimit të duhanit ka pësuar rënie në pothuajse çdo grupmoshë, përveç atyre të moshës 11 deri në 15 vjeç. Mosha më e shpeshtë që dikush të mund përvetësoje këtë ves është 16 vjeçare për djem dhe 15 vjeçare për vajza, një ulje nga moshat 18 dhe 19, respektivisht, në vitin 1970.

Paralajmërimet e fundit të shkencëtarëve kërkojnë që të ketë më shumë reklama që tregojnë për efektet negative te moshat e reja.