“”Kush pin birrë është kafshë, bile edhe kafsha ofendohet nëse e krahasojmë me atë.

Të gjitha këto termete që po vijne keto ditë janë shkak i pirjes së birres nga rinia shqiptare””