Home Foto Terenc Pepa - Shtëpia e Dan Hasanit - Shkoder (2)

Foto Terenc Pepa – Shtëpia e Dan Hasanit – Shkoder (2)