7 gjëra, për të cilat ëndrrat po përpiqen t’ju lajmërojnë

Ëndrrat janë një temë komplekse, me implikime të thella. Ndonjëherë duken thjeshtë pamje dhe “zjarre” nervash, herë të tjera ndiejmë një lidhje të thellë.

Mund të ndihesh që një ëndërr është e rëndësishme, dhe duhet një mendje e hapur për të interpretuar kuptimet e mundshme të saj. Ëndrrat janë shprehje e drejtpërdrejtë dhe metafora të vetes sonë. Ato mund të na shprehin aspekte të fshehura të vetes sonë.

Mundësi të të ardhmes

Ëndrrat mund të tregojnë mundësi të të ardhmes. Deja vu-ja është kur ëndërrojmë për një situatë apo një vend, dhe më pas përjetojmë të njëjtën situatë. Endrrat mund të na tregojnë atë që duam të shohim, apo që i frikësohemi. Eshtë e rëndësishme të kujtojmë se e ardhmja është gjithmonë në lëvizje, dhe prej kësaj varet edhe saktësia e ëndrrave.

Gjendjen e mendjes suaj

Ëndrrat vijnë nga thellësitë e mendjes sonë. Metaforat dhe imazhet që krijojnë janë shprehje të drejtpërdrejta të aspekteve të ndryshme të vetes sonë, edhe të atyre pjesëve për të cilat nuk jemi të vetëdijshëm.

Shëndetin tuaj

Ëndrrat mund të tregojnë shëndetin tonë në aspekte të ndryshme, shpirtërisht, mendërisht dhe fizikisht. Ne jemi shumë të sinkronizuar me aspekte të ndryshme të shëndetit tonë, ndonëse nuk jemi gjithmonë të vetëdijshëm për këtë. Endrrat ku ka një makinë tregojnë për shëndetin tuaj. Kushtoji vëmendje gjendjes së makinës, njerëzve brenda saj, si dhe për ku është drejtuar.

Si po përdorni krijueshmërinë dhe imagjinatën tuaj

Ëndrrat përfshijnë pjesë të ndryshme të mendjeve dhe krijueshmërisë sonë. Artistët dhe shpikësit ua kanë atribuar ëndrrave meritën për shpikje ndër më brilantet. Endrrat i japin nënvetëdijes sonë aftësinë që të shprehë dhe ndërveprojë me formacione të ndryshme. Endrrat mund të zbulojnë secilën prej perspektivave të pafundme që ne jemi në gjendje të njohim dhe pranojmë.

Rrënjët e zakoneve tuaja

Nëse ëndërroni shpesh për kafshë, atëherë vetvetja juaj e brendshme po përpiqet që t’ju komunikojë të vërtetën për zakonet tuaja. Kafshët janë të egra dhe instiktive, përshkruajnë dëshirat dhe nevojat tona të brendshme bazë. Një ëndërr ku po sulmoheni apo ndiqeni nga një kafshë, zakonisht tregon nënshtrimin tonë ndaj zakoneve të caktuara. Nëse ne kontrollojmë apo ndërveprojmë në mënyrë produktive me kafshën, kjo tregon se ne i kontrollojmë zakonet tona.

Zgjedhje në të shprehur

Rrobat e ëndrrave tona janë shprehje të zgjedhjeve tona në botën e zgjuar. Rrobat e lirshme me ngjyra të ndezura tregojnë se në mënyrën tonë të të menduarit, jemi lozonjarë, të lumtur dhe fëmijërorë. Të jesh lakuriq, do të thotë që je rehat me vetveten. Nëse e gjeni veten tëveshur me kostum apo rroba pune, kjo tregon se jeni njerëz të orientuar nga objektivat dhe puna.

Tendencën e rritjes suaj

Vdekja në ëndrra tregon fundin e një zakoni, cikli apo aspekti të vetes sonë. Eshtë e rëndësishme t’i kushtojmë vëmendje se kush “ka vdekur” dhe si “ka vdekur”. Këto detaje do të na ndihmojnë të lidhim metaforën me formimin e vecantë që po ndryshon brenda nesh.

TE TJERA