Ndryshon sërish çmimi i naftës dhe i benzinës!

Bordi i Transparencës ka ndryshuar sërish çmimin e naftës. Mësohet se pas orës 6 të pasdites nafta do të shitet me 237 lekë, nga 239 lekë që ishte. Pra çmimi është ulur vetëm me 2 lekë.

 

Ndërkohë ka ndryshuar edhe çmimi i benzinës.

 

Njoftimi:

Vendimet e Bordit të Transparencës në datë 1 Shtator 2022, janë si rezultat i uljes së çmimeve në bursën Platts Mediteran.

 

Si rrjedhojë çmimet e vendosura janë :

 

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 237 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 225 lekë/litër. ✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 196 lekë/litri,ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 184 lekë/litër.

 

 

 

✅Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gaz, të jetë 78 lekë/litri me pakicë dhe i shitjes me shumicë 66 lekë/litër për automjetet. ( Shënim: çmimi i shitjes për gazin e lëngshëm të automjeteve do të jetë çmimi i furnizimit në stacionet e furnizimit në pikat e karburanteve, ndërkohë që në pikat e tjera për konsumatorët familjarë dhe industrial çmimi nuk duhet të përfshijë akcizën)

TE TJERA