Fakt! Njerëzit me zemër të mirë janë ata që vuajnë më shumë. A jeni dakord…?

Studime të ndryshme kanë analizuar këtë aspekt dhe kanë nxjerrë disa përfundime pse njerëzit me zemër të mirë vuajnë më shumë:

– Njerëzit e mirë rrezatojnë mirësi, sepse ata vijnë nga një e shkuar e keqe.

– Falin shumë dashuri, pasi janë lënduar.

– Njerëzit e mirë nuk duan të lëndohen si janë lënduar ata dikur.

– Ata zgjedhin gjithnjë të mbijetojnë ndaj situatave jo fort të mira.

TE TJERA

spot_img