HYRJELAJMEAKTUALITETNon-Grata nga SHBA, Prokuroria merr vendimin për Tom Doshin

Non-Grata nga SHBA, Prokuroria merr vendimin për Tom Doshin

Ka përfunduar verifikimi për kreun e PSD Tom Doshi në kuadër të dekr iminali zimit.

Sektori i Dekr imina lizimit pranë Prokurorisë së Përgjithshme ka miratuar rezultatet e verifikimit për subjektin Tom Gjek Doshi dhe ia ka përcjellë sot më 04.11.2021 Komisionit Qendror të Zgjedhjeve,

i cili si organ kompetent në zbatim të nenit 12 e 13 të Kreut V të Vendimit të Kuvendit nr.17/ 2016, duhet të shqyrtojë nëse janë evidentuar të dhëna që përfshihen në sferën e kufizimeve të ligjit nr. 138/2015

“Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”, dhe në vijim të vlerësojë nëse ato janë brenda periudhës së ndalimit të përcaktuar në po këtij ligji./balkanweb

TE TJERA

spot_img