Rama i bën thirrje rinisë: Nuk e kuptoj pse shqiptarët shkojnë për punë në Greqi, kur Shqipëria ka kushte më të mira

423

Shqipëria, një vend në zhv illim, renditur si vendi me më pak tokë bujqësore për frymë në Europë, ka 14% ose 100 mijë he ktarë të të gjithë s.ipërfaqes bujqësore në Shqipëri, të papu nuar, të pa shfr ytëzuar.

Nga të gjitha pr.oblematikat e fermerëve dhe p.engesat e dala nga po.litikat bujqësore të ndjekura, shfrytëzimi i tokës djerrë duket të jetë një rrugë e gjatë dhe me gropa.

Ek.sperti i bujqësisë dhe themeluesi i Agro Consulting, z.Ervin Resuli thotë se për sa kohë që qeveritë në vendin tonë nuk e ka primare bujqësinë, është sfi.dë e pamundur për fermerët shqiptarë që t’i shfr ytëzojnë hαpësirat bujqësore në masë dhe kjo situatë i dërgon ata të punojnë në të njëjtin s ektor, por në vendet e tjera.

Sipas Resulit, punimin e 100 mijë ha tokë në vendin tonë, e pendon gjithashtu bashkëpunimi në bujqësi, ndërsa shitja e tokës apo dhënia me qira bëhet mi.sion i pαmundur për shkak të mungesës së certifikatës së pronësisë.

Por kryeministri i vendit Edi Rama e komentoi këtë feno.men si të pakuptimtë pasi në Shqipëri produktet bujqësore janë më me vlerë dhe kushtet për tu kultivuar dhe përfituar janë shumë më të mëdhaja pëshkak se nuk ka ta ksa.