Mijëra njerëz nuk e dinë përgjigjen e saktë, kush ka përparësi në këtë kryqëzim

305

Foto tregon situatën e zakonshme të trafikut që shoferët hasin çdo ditë.

Tri vetura, pa shenja të trafikut, semaforë apo policë të trafikut.

E gjelbra kthehet majtas, ndërsa e kuqja dhe bluja shkojnë drejt. Kush ka përparësi?