“Sillni në spital vetëm ata që kanë sh presa”, spitalet në kolaps, urdhëri që u jepet ambulancave për p acientët me Covid

163

‘Të transportohen në spital vetëm ata që kanë shanse për të mbi jetuar”, ky ka qenë urdhëri që iu është dhënë operatorëve të ambulancave në Los Angeles, në Kaliforni.

- PUBLICITET -

Urdhëri vjen pas kola psit që po kalon ky shtet dhe gjithë SHBA-të si pasojë e numrit të lartë të inf ektimeve dhe vd ekjeve nga Covid-19, shkruan TGCom.

Rajoni në fjalë rr ezikon të arrijë në 1 mijë vd ekje në ditë, ndërsa spitalet janë thuajse në k olaps, ndërkohë që një situatë e ngjashme kishte qenë dhe në Neë York në muajin Prill të vitit që lamë pas, ndërsa tashmë situata në këtë shtet duket të jetë më e qetë.

Nga nisja e pan demisë, SHBA janë shteti më i go ditur nga Koronavirusi me 21,579,641 të inf ektuar dhe mbi 360 mijë vi ktima. Pavarësisht nisjes së vak sinimit të një pjese të mirë të personelit shëndetësor apo grupeve me rr isk më të lartë, shifrat e infe ktimeve vijojnë që të jenë ende në nivele shumë të larta.

- PUBLICITET -