Fabiola Gjonçaj është një 32-vjeçare e cila ka pasur dhe vazhdon të ketë një jetë jo të lehtë. Në fytyrën e saj sheh hem atomat e dh u nës 10-vjeçare që përjeton nga vjehrra e saj.

 

Në datën 29 shtator pasi mori vajzën nga shkolla për ta shoqëruar në shtëpi Fabiola Gjonçaj u përball me dh u nën e së vjehrrës Violeta Gjonçaj.