Çështja e detit mes Greqisë dhe Shqipërisë shumë shpejt u kthye një “tryezë de bati” mes politikanëve dhe popullit. Edi Rama, si kryeministër i Shqipërisë ishte ai që drejtonte dhe shumë ak uza ranë mbi të sikur ai e fali detin.

Një ak uzë akoma më e rëndë vjen prej historianit Arben Llalla në lidhje me vizitën më të fundit të kryeministrit shqiptar në Greqi. Sipas tij, në Athinë Edi Rama ka diskutuar për shtimin e numrit të var rezave greke në Shqipëri për ush tarët e rënë në lu ftën Italo-Greke në ter ritorin e Shqipërisë.

Shënimi i plotë den onc ues i studiuesit të njohur të marrëdhënieve shqiptaro-greke:

Edi Rama gjatë takimit me Micotaqin nuk bisedoi vetëm për kufirin detar të Jonit, por e vuri në dijeni kryeministrin grek duke i dhënë llogari se qeveria Rilindase, të cilën ai drejton ka nënshkruar të gjitha dokumentet për zgjerimin e var rez ave të usht arëve grekë në K ëlcyrë-Kosinë edhe me rreth 2.000 varre të tjera.