Shumë kanë dështuar, kush duhet të kalojë i pari këtu?

234

Shumë kanë dështuar, kush duhet të kalojë i pari këtu?Ndodh jo rrallë që qofshin shoferët, çiklistët apo këmbësorët, nuk thonë me zë të lartë “kush ia ka dhënë lejen këtij?”

- PUBLICITET -

Pikërisht për këtë, gjatë këtyre ditëve kemi shp ërndarë disa teste që kanë bërë ko nfuzë shumëkënd, ngase gjy kuar nga përgjigjet,

del se shumë shoferë nuk e meritojnë patentë shoferin që e posedojnë, mendimi juaj cili është këtu kush ka përparësi. Shprehuni mendimin tuaj

- PUBLICITET -