Një 39-vjeçar në Durrës është vënë në pra nga nga pol icia pasi njoftohet që të ketë organizuar në lokalin e tij një dasmë, ku nuk është respektuar dist ancimi fizik.

 

E. K., 39 vjeç, banues në Sukth, u kap nga po licia për mos respektim të masave anti-Covid dhe po ashtu për prishje të rendit dhe qetësisë publike “zhu rmat e krijuara nga volumi i lartë i muzikës.”

 

Rama u propozoi shqiptarëve dasmë online për shkak të pandemisë …

 

Njoftimi i plotë:

Organizoi dasmë në lokalin e tij, në kundërshtim me proto kollet e sigu risë, procedohet pena lisht dhe gjob itet nga ISHSH-ja pronari i lokalit. Proc edohet pena lisht dhe një 24-vjeçar, për veprën pe nale “Shpërdorimi i tokës”. K., 39 vjeç, banues në Sukth, pasi u konstatua nga shërbimet e Po licisë se në lokalin në pronësi të tij kishte organizuar dasmë, duke mos respektuar distancimin fizik ndërmjet personave, si dhe kishte prishur ren din dhe qetësinë publike me zhur mat e krijuara nga volumi i lartë i muzikës. Ndërsa ISHSH-ja vendosi masë administrative 1.000.000 lekë, për këtë subjekt.