Besoji Hënës! Ja Ditët më të mira dhe më të këqija të korrikut. Mëso çfarë duhet të bësh gjatë këtyre ditëve

230

Datat e dhëna më poshtë janë specifike të muajit të dytë të verës. Një pjesë e tyre janë ditët më të mira, ndërsa të tjerat, ditët më të këqija. Për shumë prej nesh, është e rëndësishme të dimë se në cilat ditë duhet të bëjmë aktivitetet tona për të pasur një jetë nën kontroll, por edhe për të na shkuar muaji mbarë.

 

Duke përdorur lëvizjen planetare dhe pozicionin e planeteve gjatë këtij muaji, ju do të mësoni cilat janë ditët më të mira për objektivat që i keni vënë vetes.

 

Ditët më të mira për të blerë diçka, për të paguar faturat, për të nisur disa dokumente të reja, për të krijuar një lidhje të re, për të nisur një marrëveshje financiare, një intervistë apo gjithçka tjetër, do t’i gjeni në listën e mëposhtme.

 

Bli diçka:

Ditët më të mira: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Paguaj faturat:

Ditët e mira: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Nis një kontratë financiare:

Ditët e mira: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Bëjn një propozim biznesi:

Ditët e mira: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Depozito para:

Ditët e mira: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Kërko një lejë zyrtare:

Ditët e mira: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Tako një klient potencial:

Ditët e mira: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Për një takim të parë:

Ditët e mira: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Mbrëmje romantike:

Ditët e mira: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Tako një njeri special:

Ditët e mira: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Kërko një marrëveshje:

Ditët e mira: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Kërko falje:

Ditët e mira: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Nis një njohje të re:

Ditët e mira: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30

 

Nis një punë të re:

Ditët e mira: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26

Ditët e këqija: 4, 5, 10, 11, 12, 25, 28, 29, 30