Psikologia: Adriana gë njen, nuk ka patur kurrë mësues fetar në Shtëpinë e Fëmijës

379

Nje punonjëse sociale që ka lidhje me Shtëpinë e Fëmijës në Shkodër të den oncuar nga Adriana, ka reaguar mbi deklarimet e 27 vjeçares.

 

Antonjeta Pero aku zon vajzen që bëri deno ncimin sho kues në TV se po gënjen pub likisht, por pavarësisht këtij fakti, duhet ndihmuar.

 

Pero shkruan se rasti i Adrianës po propag andohet shumë, ndaj bën thirrje që shteti të reagojë që të mos merren nëp ërkëmbë punonjësit e Shtëpisë së Fëmijës.

 

“Kam dy dite që përpiqem, që të bahet kujdes në prop agandimin e rastit të vajzës në emisionin e kësaj nate. Shteti duhet të re agojë i pari. më vjen mirë që u vu drej tësia në vënd. Boll janë marrë nëpë rkambë punonjësit e shtëpisë së fëmijës. Këtë radhë porositësi paska qëllu ma i dobët”, shkruan Pero.

 

Ndërkohë ajo kërkon që vajza të ndi hmohet të keë një jetë normale, pasi sipas saj, Adriana me këtë den oncim po përpiqet të fitojë asgjë më shumë se një je të normale. “Asgjë nuk ashtë e vërtetë nga ato që Adriana tha. Por duhet të ndihmohet të je toje norma lisht. këtë kërkon të arrijë. Forca ta ndihmojmë!”, shkruan ajo, ndërsa në një postim tjetër thotë që as vetë Adriana nuk po i beson ato që po thotë.

 

“Adriana duhet ndi hmuar me çdo kusht. Një spe cisliste, e kupton që edhe Adriana nuk i beson, ato çka po thote vetë”, thotë psikologia. Ndërkohë ajo shprehet se Shtëpia e Fëmijës ku ka qëndruar Adriana nuk ka patur kurrë mësues të fesë. Kujtojmë që pas denoncimit të 27 vjeçares u arre stua ish-shefi i Policisë së Fushë arrëzit, por ditën e djeshme ai është lënë i lirë për mungesë provash.