Habit Spartak Ngjela, apel ambasadorës Yuri Kim: Rama, Berisha, Meta e urrejnë…

227

Spartak Ngjela, avokti i njohur në vend edhe për qëndrimet e tij të forta kun dër klasës politike në vend ka dek laruar sot se krerët e politikës shqiptare janë arm iq të votës së lirë. Në fund të reagimit, Ngjela ka edhe një ap el për ambasadoren e SHBA në Tiranë, Yuri Kim.

 

Postimi i plotë i Ngjelës

Pas tu rpit komik të Këshillit Politik të Reformës Zgjedhore, për ta sqaruar sak të vërtetën e këtij tu rpi që pamë sot, mendojmë të ngremë këto pyetje, të cilat e kanë përgjigjen brenda tyre.

 

l.

Akoma duhen besuar këta inj orantë, që kanë lidhur besën për të vj edhur?

I shihni se përse po zi hen në li dhje me ligjin zgjedhor? Nuk e shihni që, as që iu shkon fare në mendje se ligji zgjedhor është ligji i garancisë së popullit shqiptar, i cili mezi e ka fituar të drejtën e votës së lirë, dhe që nuk e ka ushtruar asnjëherë atë, sepse nuk e kanë lejuar ha jdutët në tridhjetë vjet rresht?

 

Po, ende nuk po e kuptoni që Berisha e urr en votën e lirë, njëlloj si Enver Hoxha? Nuk e kuptoni që Edi Rama ka ne veri për votën e lirë, sepse ai vetë ka man ipuluar tre votime në Shqipëri.

 

Vërtet kujtoni se Ilir Meta mendon edhe një minutë të vetme për votën e lirë, kur kjo i kon fiskon pronat që ai ua ka vj edhur shqiptarëve të varfër, dhe që vota e lirë e bu rgos për këto vje dhje?

 

Vërtet mendoni se Basha ka ndonjë gjë në dorë për këtë çështje? Por, edhe po të ketë, a mund ta dijë ai realisht se çfarë është vota e lirë, dhe që ajo ka lidhje të drejtpërdrejtë me lirinë e shqiptarëve? As mos t’ju shkojë në mendje kjo gjë.

 

Pas gjithë këtyre pyetjeve, me përgjigje brenda tyre, a na duhet vallë të pyesim edhe veten: mos jemi të pashpresë?

Jo, shpresa jonë tani ka lindur. Ne po presim të vijojë reforma antiko rrupsion në push tetin gjyq ësor dhe në politikën e lartë qeverisëse në Shqipëri.

 

As që na duhet fare një ligj zgjedhor i formuluar nga një ho rdhi haj dutësh.

Vota e lirë në Shqipëri do të funk sionojë për të zgjedhur qeverisjen si rrjedhojë direkte e vullnetit të shqiptarëve, menjëherë pasi ONM dhe SPAK do t’ua heq in nga shpina shqiptarëve lukuninë vjed hëse të të korru ptuarve të lartë.

 

Këtë po presin shqiptarët.

Dhe shpresa qëndron te angazhimi amerikan dhe europian. Sidomos dalja në skenë e ambasadores amerikane Yuri Kim, që po vepron me temp moral kun dër fry mës deka dente të haj nisë shqiptare në qeverisje, e ka bërë të qartë se gjithçka korr uptive do të god itet.

 

ll.

Your excellency, Yury Kim! Këta të korr uptuar dekadente të Shqipërisë, nuk kanë asnjë vlerë politike. Nuk kanë asnjë që llim për prosper itetin e Shqipërisë, le që, edhe po ta kenë, nuk dinë ta bëjnë se janë injor antë.

Një president amerikan në një nga librat e tij ka shkruar: “Në politikë hyjnë dy tipa njerëzish: burri dhe fëmija. Por, nëse fëmija hyn në politikë për të marrë diçka, burri hyn për të BËRË DIÇKA”.

 

KJO është e vërtetë apidiktike, por këta tanët kanë hyrë në politikë për të marrë gjithëçka, dhe për të mos bëre asgjë. Prandaj shqiptarët po presin që, me anë të reformës antik orrupsion, të drejtuar nga fo rca e politikës amerikane në një vend me aspir acion amerikan, të shpresojnë për të ardhmen e hi storisë së tyre.