Publikohet lista e përfituesve të rinj të 40 mijë lekshit nga qeveria, si të aplikoni

Kush është larguar nga puna nga 1 marsi deri në 17 maj, do t’i jepet mundësia për të aplikuar për përfitim të pagës 40 mijë lekë, si pjesë e paketës të dytë financiare. Aktualisht me paketën e dytë për rastet e largimit nga puna me formularin ESIG27 para datës 12 mars dhe pas datës 10 prill te bizneset e mëdha, nuk lejohet të kryhet aplikimi për ndihmë, për shkak të këtij afati të përcaktuar me vendim.

 

Me këtë afat u “dogjën” dhe shumë të punësuar, që realisht mund të ishin larguar para datës 10 prill, por që ekonomistët e kishin deklaruar Esig27 pas kësaj date, pasi në bazë të ligjit atë kanë 10 ditë afat për të deklaruar largimin. (psh nëse punonjësi është larguar me datë 6 prill, afati i fundit kur deklarohet largimi i tij është deri në 16 prill).

 

Me një vendim të fundit, të Këshillit të Ministrave, u përcaktua që “ndihmën financiare prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh e përfitojnë ish-të punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.”

 

Aplikimi për përfitimin e ndihmës në tatime, përveç kriterit të afatit të largimit nga skema e sigurimeve, përfshinte që procedura duhej të kryhet nga kompania që ka larguar punonjësit. Mënyra e aplikimit për të përfituar ndihmën krijoi shumë pakënaqësi të punonjësit e larguar, madje shumë prej tyre pohonin se ishin penalizuar, pasi ndërmarrjet nuk kishin kryer aplikimin. Për të shmangur penalizimet, do të lejohet edhe aplikimi i drejtpërdrejtë nga punonjësit.

 

Nrdyshimet parashikojnë gjithashtu që “Në rastet e mosaplikimit nga ana e subjektit, ndihma financiare për të punësuarit apo ish-të punësuarit do të jepet menjëherë pas miratimit nga administrata tatimore. Miratimi kryhet pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administrata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo ish-të punësuarit do të dorëzojnë”.

 

Në total deri tani sipas të dhënave të Ministrisë të Financave me paketën e dytë janë paguar 108,388 për 34,285 biznese. Përfituesit e ndihmës janë 61% e totalit të parashikuar. Shuma e fondit të paguar është 4,3 miliardë lekë. Në total me të dyja paketat janë shpërndarë 8,5 mld lekë.

 

PUBLIKOHET LISTA E SUBJEKTEVE DHE INDIVIDEVE PERFITUES

Drejtoria e Tatimeve ka publikuar listën e individëve të rinj që janë përfitues të ndihmës prej 40 mijë lekësh të paketës së dytë financiare, ku tashmë lista e përfituesve është zgjeruar, duke përfshirë ata që janë larguar nga 1 marsi deri në 17 maj (më parë përfitonin të larguarit nga 12 marsi deri në 10 prill).

 

Në listën (të cilën e gjeti të plotë në link në fund) janë përfshirë rreth 63 mijë individë dhe rreth 13 mijë biznese, të cilët nuk kishin përfituar ende nga paketa e ndihmës financiare.

 

Si do bëhet aplikimi
Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve njofton publikun se ndryshimet e fundit të VKM nr.305 datë 16.04.2020 përcaktojnë kritere të reja për përfitimin e ndihmës financiare, mbështetje e Qeverisë Shqiptare.

 

Sipas këtyre ndryshimeve, janë përfitues të ndihmës prej prej 40 000 (dyzet mijë) lekësh të gjithë individët, të ish-punësuarit në subjektet që janë lejuar të kryejnë aktivitetet ose janë mbyllur sipas urdhrave të ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, të cilët janë larguar nga puna nga data 1 mars 2020 deri në datën 17 maj 2020.
Aplikimi për punonjësit përfitues, i kryer online, nga subjektet punëdhënës, deri në datën 5 Qershor 2020, i përjashton ata nga penaliteti për mosaplikim.

 

Në rastet kur punëdhënësi nuk do të kryejë aplikimin brenda datës 5 Qershor 2020, të gjithë individëve përfitues (sipas listave bashkëngjitur) do t’iu jepet mundësia për përfitimin e ndihmës financiare në mënyrë automatike pas verifikimit të kritereve bazuar në të dhënat që administata tatimore disponon apo të dhënave që të punësuarit apo të ish-punësuarit do të dorëzojnë.

 

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve iu bën thirrje të gjithë subjekteve, të cilët plotësojnë kriteret sipas VKM nr.305 datë 16.04.2020, i ndryshuar (sipas listës bashkëngjitur), të plotësojnë Kërkesën për përfitim të ndihmës financiare, për individët përfitues sipas VKM të sipërcituar.

 

Trajtimi i këtyre kërkesave do të jetë në mënyrë automatike, pra pas dorëzimit të Formularit të plotësuar, në seksionin Statusi shfaqet shënimi Miratuar, që do të thotë se kërkesa është miratuar automatikisht dhe do të vijohet me pagesën e Ndihmës financiare prej 40.000 lekësh. /Opinion.al

TE TJERA