Zgjidheni për 10 sekonda! Sa trekëndësha mund të dalloni?

Testi i mëposhtëm do ju vërë trurin dhe sytë në punë dhe do ju fusë në dyshime.

 

Gjeni se sa trekëndsha ndodhen në foton e mëposhte brenda 10 sekondave dhe më pas krahësoni gjetjen tuaj me përgjigjen e saktë.

 

TE TJERA