Shqipëria i vetmi vend në botë që nxjerr naftë dhe del me humbje!

Ari i zi, për të cilin lùftërat civile, ushtarake apo ekonomike nuk reshtin, është burimi më i madh i të ardhurave kudo ku nxirret, është industria më fitimprurëse në glob, është industria që ka krijuar megjistanë sipërmarrës në çdo vend të botës, është produkti që lëviz ekonominë botërore, bursat dhe shkëmbimin e valutës, çmimet në treg, thuajse gjithçka. Nafta është produkti më i shitur dhe më fitiprurës, edhe në prodhim, edhe në tregtim, në të gjithë botën.

 

POR JO NË SHQIPËRI! Si është e mundur vallë?! Të shposh dhe të nxjerrësh naftë dhe të dalësh me humbje? Indivinë me damarin e sipërmarrësit, shpojnë për ujë dhe mes ujit nxjerrin fitime, fitime të konsiderueshme. Marrin ujin dhe ja shesin popullit me shishe në litra. Të shposh dhe të nxjerrësh naftë, dhe të dalësh me humbje? A mund të ndodhë kjo? A ka logjikë ekonomike, financiare, tregtare, menaxheriale, sipërmarrëse kjo, humbja pra?

 

Përderisa kanë 30 vjet që dalin me humbje, përse shpojnë atëherë? Qeveria duhet të ndalë urgjent një industri që i shkakton plagë! Apo jo?!

 

Ja një pasqyrë sesi dhe sa kompani, përmbledhtazi, kanë kaluar nga burimet e naftës shqiptare, kanë dalë me “humbje”, kanë “falimentuar”, janë zhdukur tutje tëhu, askush nuk e di se ku, i kanë lënë edhe shtetit (tatimeve) miliona euro pa paguar, si barrë fiskale, domethënë popullit. E kemi paguar një herë naftën duke e blerë, tani do e paguajmë prapë mes rritjes së taksave, për të mbuluar defiçitin.

 

Bëma shqiptare! Shqiptari ama nuk ka nge të merret me këto, e shqetësojnë të tjera çështje madhore (tangat e “Sonjës”, çitjanet e personazhit televiziv, botoksi i ministres etj.).

 

Ari i zi, për të cilin lùftërat civile, ushtarake apo ekonomike nuk reshtin, është burimi më i madh i të ardhurave kudo ku nxirret, është industria më fitimprurëse në glob, është industria që ka krijuar megjistanë sipërmarrës në çdo vend të botës, është produkti që lëviz ekonominë botërore, bursat dhe shkëmbimin e valutës, çmimet në treg, thuajse gjithçka. Nafta është produkti më i shitur dhe më fitiprurës, edhe në prodhim, edhe në tregtim, në të gjithë botën.

 

POR JO NË SHQIPËRI! Si është e mundur vallë?! Të shposh dhe të nxjerrësh naftë dhe të dalësh me humbje? Indivinë me damarin e sipërmarrësit, shpojnë për ujë dhe mes ujit nxjerrin fitime, fitime të konsiderueshme. Marrin ujin dhe ja shesin popullit me shishe në litra. Të shposh dhe të nxjerrësh naftë, dhe të dalësh me humbje? A mund të ndodhë kjo? A ka logjikë ekonomike, financiare, tregtare, menaxheriale, sipërmarrëse kjo, humbja pra?

 

Përderisa kanë 30 vjet që dalin me humbje, përse shpojnë atëherë? Qeveria duhet të ndalë urgjent një industri që i shkakton plagë! Apo jo?!

 

Ja një pasqyrë sesi dhe sa kompani, përmbledhtazi, kanë kaluar nga burimet e naftës shqiptare, kanë dalë me “humbje”, kanë “falimentuar”, janë zhdukur tutje tëhu, askush nuk e di se ku, i kanë lënë edhe shtetit (tatimeve) miliona euro pa paguar, si barrë fiskale, domethënë popullit. E kemi paguar një herë naftën duke e blerë, tani do e paguajmë prapë mes rritjes së taksave, për të mbuluar defiçitin.

 

Bëma shqiptare! Shqiptari ama nuk ka nge të merret me këto, e shqetësojnë të tjera çështje madhore (tangat e “Sonjës”, çitjanet e personazhit televiziv, botoksi i ministres etj.).

TE TJERA