Nuk është vetëm turp që të kruash hundën. Ka një arsye shëndetësore shumë ser.ioze përse nuk duhet ta bëni një veprim të tillë.

Herën tjetër kur të gërmoni tek hunda, rikujtoni këtë paralajmërim, sidomos nëse keni fëmijë.Sipas dr. Erich Voigt, ky veprim nuk është vetëm një zakon i k.eq, por edhe i rre.zik.shëm.

Gjatë një interviste të dhënë për Business Insider,dr. Voigt ka shpjeguar se si mi.kr.obet në hundë, si Staphylococcus aureus (një bakter që qëndron në fillim të hundës) mund të shkaktojnë gërryerje, gja.kderdhje dhe irr.itim të hundës nëse e bëni një veprim të tillë.

Në varësi edhe të gjërave që kanë prekur duart tuaj, gjendja mund të bëhet edhe më shumë se.rioze.

Ky veprim është sidomos i rrez.iksh.ëm për fëmijët, duke qenë se kanë më shpesh gja.kde.rdhje në hundë.

“Tek pjesa e hundës ka më shumë furnizim të gja.kut – në fillim të hundës janë të vendosur pesë arterie. Gjatë kruajtjes së hundës mund të çahet ndonjë nga këto arterie dhe të shkaktohet gja.kde.rdhje”, shpjegon ai