Rrëfimi emocionues i gruas që ‘ka pi’ burrin me një femër tjetër

178

Deri sa burri im e ve ndosi një grua tjetër në shtëpi, unë nuk e dija çka është xhe lozia, tani po më me rr je tën.

 

Unë jam 55-vjeçare kurse burri im është 57- vjeçar. Ne u nd amë katër vite më parë pas 30 viteve martesë, dhe ai kishte disa kr iza të vogla, ra porton “The Sun”. Ai filloi të bëhej i ash për dhe arr ogant. Ai re fuzoi të ndr yshonte, kështu në fund e lashë atë me mendimin që ne ishim në një pushim deri sa gjërat të qe tësoheshin.

 

Një ditë kur po bëja pazar, pashë burrin tim me një grua tjetër. I pyeta disa shokë të përbashkët që kishim dhe ata kon firmuan që burri im po kalonte kohë me dikë tjetër. Kur e pyeta burrin tim, ai tha që ajo kishte një trup të bukur dhe ai kishte r ënë në dashuri me të. Ajo është 40-vjeçare dhe bionde. Kjo është koha kur unë u bëra shumë xhe loze.

 

Ajo erdhi në klasën time të Zu mbas dhe unë largohesha që të mos kisha ko ntakte më të. Pas gjashtë muajve burri im më tregoi që gjërat mes tyre po shkonin shumë mirë dhe më kërkoi që të largohem nga jeta e tij. Por ne u bëmë përsëri së bashku dhe gjërat mes nesh po shkojnë shumë mirë. Por nuk mund ta pranoj fa ktin që ajo ka jetuar në shtëpinë ton dhe që ka përdorur gjërat tona. Ajo dëshironte jetën tonë dhe burri im e lejoi atë. E di duhet ta ndalojë këtë sepse është jo e shë ndetshme për li dhjen tonë.