Një nxënës i shkollës Janaq Kilica në Fier, ka shkruar në redaksinë e JOQ Albania.

Nxënësi në fjalë flet lidhur me ngjarjen e he lmimit të nxënësve në këtë gjimnaz vetëm pak më parë.

Më herët u deklarua se he lmimi erdhi si pasojë e pla sjes së kaldajave pretendim ky i bërë nga një tjetër qytetar i pranishëm në vendngjarje.

Sipas nxënësit i cili na ka kontaktuar, he lmimi nuk erdhi nga kaldajat pasi ato janë jofunksionale.

He lmimi sipas tij ka ardhur prej një nxënësi i cili ka shpërndarë lëndë he lmuese në ambientet e shkollës.

Mesazhi i plotë i gjimnazistit:

Jam vetë nxënës i shkollës. Kaldajat nuk ndizen. Lënda he lmuese u përhap nga një nxënës.