Nëna shqiptare 20 vite që shtron darkën për burrin dhe fëmijët që ia morën

826

Një foto e jashtëzakonshme është bërë virale në rrjetet sociale dhe ka marrë re.agime nga më të shumta. Fotoja paraqet më së miri dh.imbjen e një nëne shqiptare nga Kosova e cila vu.an ende p.asojat e l.uftës.

- PUBLICITET -

 

Në foto shfaqet gruaja e v.jetër e cila në vitet 1999, në kohën e lu.ftës, ka .h.umbur gjithë familjen e saj, burrin dhe katër fëmijët.Burri i saj dhe katër fëmijët u rr.ëm.byen në 27 Mars 1999 gjatë një s.ul.mi us.ht.arak i cili ishte shumë i z.akon.shëm për atë periudhë, ku burrat ndaheshin nga gratë.

 

Burrat më së shumti ekz.ekuto.heshin dhe futeshin në v.a.rre ma.sive, v.a.rre ku më vonë u gjetën edhe dy fëmijët e saj, ndërsa burri dhe dy fëmijët e tjerë janë ende të zh.du.kur. Djali më i vo.gël ishte 14-vjeç, në kohën që u rr.ëm.bye nga serbët.

 

Ka pasur një pr oces të vazhdueshëm për të zbuluar të gjitha v ar ret ma sive në Serbi, por që ka shkuar shumë ngadalë.

 

Kjo fotografi është bërë nga fotografi Artan Korenica, i cili pasi dëgjoi për historinë e saj, se ajo ka ruajtur gjithçka në shtëpi dhe e la atë të paprekur që kur ishin r rëm byer shkoi atje. Ai pa se ajo për një kohë të gjatë shë rbente darkë për të gjithë personat që h umbi, me shpresën se ata do të ktheheshin.

- PUBLICITET -