PREFEKTI MBLEDHJE URGJENTE ME INSTITUCIONET

250

Prefekti i qarkut Shkodër Cesk Millja ka zhvilluar nje mbledhje me te gjithe “aktoret” e përfshirë në ngjarjen e helmimit të nxenesve të

shkollës ‘Ahmet Hazhia’ Postribë numëri i të cilëve zyrtarisht ka arritur në 61, të pranishëm në takim kanë qënë përfaqsues të institucioneve shenderesore dhe AKU policia e shtetit, nga

Drejtoria Arsimore etj pas helmimit te nxenesve ne postribe.

Pas 4 – 5 ditesh pritet që të dalin rezultatet e analizave por nga ana tjeter prefekti ka kerkuar angazhimin e te gjithe institucioneve per te marre masat per zbardhjen e kesaj ngjarje dhe marrjen e masave që ngjarje të tilla mos të ndodhin më.