Leku që e përdorim çdo ditë, si nuk e kishim parë. Ja çfarë gabimi kanë bërë me të

554

Paraja jonë, leku, për herë të parë u fut në përdorim në vitin 1924, nga mbreti Ahmet Zogu.

Disa burime thonë se emërtimi i tij vjen për nder të Aleksandrit të Madh, mbretit shqiptaro-maqedonas, që ndryshe quhet edhe Leka i Madh ndër shqiptarët, kurse një burim tjetër thotë se emërtimi i tij vjen nga feudali shqiptar i shekullit XV, Lekë Dukagjini.Dhe leku, paraja jonë, për pak vite mbush 100 vjet, një shekull…. Po, po, një shekull i shkruar gabim dhe askush nuk ka marrë mundimin të korrigjojë e t’i shkruajë saktë numrat te paratë tona.

Një shekull që e qarkullojmë nëpër duar, që e kemi pjesë të pandarë dhe të rëndësishme të jetës sonë dhe askush nuk ka bërë përpjekje që, të paktën te prerjet e reja, të rregullohen këto gabime dhe ne të kemi një para dinjitoze.

Këtu nuk po flasim vetëm për mosshkrimin e ‘ë’-së dhe ‘ç’-së, sepse këtë mund ta justifikojmë me çështje dhe aftësi teknike, që në ditët e sotme edhe ky korrigjim është shumë i lehtë, por flasim për shkrimin gabim të numërorëve shprehje, si: ‘Pesë mijë lekë’, ‘Një mijë lekë’, ‘Dy mijë lekë’, që shkruhen ndaras, por që në paratë tona e gjejmë ‘Pesëmijë lekë’, ‘Dymijë lekë’, ‘Njëmijë lekë’ etj.

Ja rregulla se si shkruhen numërorët Numërori është pjesë e ligjëratës që tregon numra abstraktë ose sasi të caktuara sendesh a njerëzish. Ata janë 1) fjalë të parme (numrat nga 1 deri në 10):

një, dy, tre, katër, pesë…2) të përngjitura (11 deri në 19), njëmbëdhjetë, tetëmbëdhjetë, nëntëmbëdhjetë…3) të përbëra (tridhjetë, pesëdhjetë… nëntëdhjetë, njëqind, dyqind etj.) 4) shprehje (njëzet e një…- 29; tridhjetë e një – 39… njëqind e një, një mijë, një mijë e një, pesë mijë, dhjetë mijë, njëqind mijë etj.).Pra, mbani mend, numërorët shprehje shkruhen ndaras.

Vetëm kur dalin si mbiemra shkruhen bashkë. (Isha i njëqindedyti në radhë).Le të shpresojmë që leku ynë do të festojë 100-vjetorin e lindjes së tij ‘i pastër’ nga ana drejtshkrimore!(Nga Sevi (Lami) Agolli, Portali Shkollor)