Valdrini jep gjurmët e gishtave, 10 ditë me vonesë dhe ajo çfarë iu tha është se…

439

Valdrin Pjetri depo ziton gjurmët e gishtërinjve në laboratorin shkencor pranë Ministrisë së Brendshme.

 

Kërkesa ishte bërë që në datën 9 gusht nga Drejtoria e Dekri minalizimit, e cila kërkon verifikimin dhe hetimin e të zgjedhurit vendor në 30 Qershor në Shkodër.

 

Pjetri kishte afat 5 ditë që nga marrja e dijenisë, për kërkesën e prokurorisë, ndërsa vetëm sot ai është paraqitur pranë laboratorit të kri minalistikës për të kryer procedurat konkrete në lidhje me të shkuarën e tij në Itali.

 

Drejtoria e Dekri minalizimit u vu në lëvizjë në fillim të muajit gusht pas një kërkesë-padie që Partia Demokratike depozitoi pranë organit qendror të aku zës.

 

Bashkë me padinë, juristët e PD-së dorëzuan edhe vendime të Prokurorisë Italiane që sipas tyre vërtetojnë dën imin me 18 muaj bu rg për tra fik nar kotikësh nga ana e Valdrin Pjetrit vite më parë.