BRISELDA KADIA KRYETARE E KESHILLIT BASHKIAK TE SHKODRES

423

Konstituohet Keshilli Bashkiak i Shkodres, Briselda Kadia eshte zgjedhur kryetare e Keshillit Bashkiak te Shkodres.

Briselda Kadia ne fjalen e saj tha se do te jete e drejte dhe e paanshme.Briselda Kadia eshte zgjedhur kryetare e Keshillit Bashkiak Shkoder me 47 vota.