Keni nishane në një nga këto 7 pjesë të trupit? Lexoni fatin tuaj!

252

Çdo njeri ka nishane në pjesë të ndryshme të trupit. Disa janë të vogla, disa të mëdha, megjithatë pozicioni i tyre në trup ka një kuptim të veçantë. Ka nishane që lidhen me shëndetin e një personi, të tjerat lidhen me pasurinë, fatin etj.

A doni të dini se çfarë kuptimi kanë nishanet tuaj? Lexoni artikullin më poshtë:

Nishani në pjesët anësore të ballit
Nëse keni nishan në këtë pjesë të trupit, tregon se keni shumë mundësi për të udhëtuar. Mundësia mund t’ju jepet nga puna që bëni apo thjesht sepse e keni pasion.

Nishani midis vetullave
Nishani në këtë pjesë të trupit lidhet me karrierën. Ajo tregon se do të keni shumë sukses nga kjo anë.

Nishani midis syve dhe vetullës
Nishani në këtë pjesë të trupit tregon se jeni një person që adaptoheni menjëherë me të tjerët, tregoheni mirë me to dhe mund ju pëlqen të udhëhiqni.

Nishani në buzën e sipërme
Nishani në buzën e sipërme tregon se kujdeseni shumë për mënyrën se si ushqeheni dhe visheni. Ju keni gjithashtu shumë miq.