Lajm i mirë/ Nga 1 korriku çdo kompani sigurimi është e detyruar të paguajë dëmet materiale brenda 28 ditëve

257

Nga 1 korriku kompanitë e sigurimit duhet të paguajnë demet materiale brenda 28 ditësh kalendarike nga dita e paraqitjes së kërkesës.

- PUBLICITET -

AMF ka përcaktuar për herë të parë kohën që duhet për të kryer procedurat dhe pagesat. Aranit Muja, aktuar në AMF, thotë se për dëmet materiale, dokumentacioni duhet mbyllur brenda 14 ditësh nga paraqitja e kërkesës dhe po 14 ditë duhet per kryerjen e pagesave nga ana e kompanive.

Afati per pagesat e dëmeve shëndetësore është më i gjate, procedura shkon 90 ditë për praktikën e dokumentacionit dhe 14 të tjera duhen për shlyerjen e dëmeve.

Në rast refuzimi të kërkesës, shoqëria e sigurimit duhet të njoftojë me shkrim palën e dëmtuar për refuzimin dhe shkaqet ligjore, që çojnë në këtë refuzim. Ne tremujorin e pare te këtij viti kompanitë e sigurimit kanë paguar 12 milionë euro dëme./Top Channel

- PUBLICITET -