Qeveria ngre Task Forcën, shkarkime nëse marrin pjesë në fushatë

Qeveria ka ngritur një Taskë-Forcë për ndalimin e përdorimit të punonjësve të administratës publike dhe materialeve shtetërore për fushatën e zgjedhjeve të 30 qershorit.

Vendimi është miratuar në mbledhjen e sotme të qeverisë dhe parashikon ndalimin e punonjësve që të marrin pjesë në aktivitetet politike brenda orarit zyrtarë të punës apo të bëjnë fushatë për kandidatët.

Vendimi i gjatë i qeverisë parashikon ndër të tjera se një punonjës i administratës publike mund të marrë pjesë në aktivitetet politike si edhe të jetë komisioner për zgjedhjet vendore.

Konkretisht në vendim theksohet se: “Punonjësit të administratës shtetërore, gjatë periudhës së procesit zgjedhor, i krijohen kushtet e nevojshme dhe i garantohet moscenimi i të drejtave dhe lirive themelore, kushtetuese, për të shprehur fjalën e lirë dhe për të marrë pjesë në veprimtari politike, brenda kufizimeve dhe ndalimeve, të përcaktuara me dispozita të veçanta të legjislacionit në fuqi, që rregullojnë dhe janë të vlefshme gjatë këtij procesi zgjedhor.

Nëpunësit civil, gjatë pjesëmarrjes në veprimtari, sipas pikës 4, të këtij vendimi, në kuptim të nenit 37, të ligjit nr.152/2013, të ndryshuar, i ndalohet:

a) të bëjë fushatë për një subjekt zgjedhor apo kandidat; b) të manifestojë me pankarta, parrulla apo çdo mjet tjetër të shkruar dhe të ekspozuar publikisht;
c) të jetë protagonist në aktivitetet/veprimtaritë politike apo të kandidatëve”

TE TJERA